Loading
  • Archives
  • Views
  • Tools
Layout
Show:
Save

"Bildarkiv": 7639 files

 
Översiktsbild över Storgatan mot söder. Kvarteren Strömkarlen och Näcken närmast till höger och kvarteren Vulkan och Jupiter närmast till vänster. Foto kring år 1900.
TB-095-002.jpg
1872 x 1248 px 2.38 x 1.58 cm 696.00 kb
 
Skoftebyns gamla skola i Kv. Mandelblomman vid Syltevägen, som tidigare kallades Skolvägen. Från början kallades skolan för Myrtuvans skola. Skolan fick 1912 en tillbyggnad. 1973 revs gamla skolan. Foto i mars 1973.
TB-189-134.jpg
1828 x 1320 px 2.32 x 1.68 cm 722.00 kb
 
Skoftebyns gamla skola i Kv. Mandelblomman vid Syltevägen, som tidigare kallades Skolvägen. Från början kallades skolan för Myrtuvans skola. Skolan fick 1912 en tillbyggnad. 1973 revs gamla skolan. Foto i oktober 1954.
TB-189-120.jpg
1833 x 1252 px 2.33 x 1.59 cm 1078.00 kb
 
Trollhättans Elektrotermiska AB på Stallbacka rivs. Foto från augusti 1982. Elektrotermiska startade 1910 och var 1916 den största industrin på Stallbacka. Produktionen bestod av förädling av bly och zinkmaterial. Verksamheten upphörde i huvudsak 1935 och 1947 såldes anläggningen till Wargöns AB.
TB-013-046.jpg
1812 x 1338 px 15.34 x 11.33 cm 638.00 kb
 
Önan. Stampeströmsfallet, Malgöns kraftstation samt Fiskodlingsanstalten. Foto år 1925
TB-060-047.jpg
1707 x 1164 px 14.45 x 9.86 cm 203.00 kb
 
Önan med industrier, bl.a  Gustaf de Lavals fabrik vid Toppöfallet. Foto år 1905.
TB-060-045.jpg
1800 x 1257 px 15.24 x 10.64 cm 339.00 kb
 
Önan med  Gustav de Lavals fabriker och kraftverk. Pappersbruk, ställverks- och instrumentbyggnaden. Oskarsbron, I bakgrunden kyrkan. Foto kring 1915.
TB-060-029.jpg
1691 x 1137 px 14.32 x 9.63 cm 214.00 kb
 
Tröskelns fall/Kvarnfallet på Önan. Den stora ljusa byggnaden till vänster byggdes på 1840-talet som bomullsspinneri, men blev senare kontor och bostäder för Önans industrier. Vattenfall nyttjade huset till bostäder in på 1930-talet, då det måste rivas inför bygget av Hojumsstationen. Tegelhuset till vänster om fallet var Trollhättans Elektriska Kraft AB, som byggdes 1896 för Gustaf de Lavals nya kraftverk. Tidigare låg här Trollhättans Träsliperi AB som 1857-1879 drevs av Rosendahls Fabriker, Sveriges första tillverkare av pappersmassa ur enbart träfiber. Gustaf de Laval köpte Trollhättans Sliperi och hela Önan 1892 av Korndals AB. Till höger om fallet Trollhättans Pappersbruk, som 1888 låtit uppfört nya byggnader på platsen för Tröskelns kvarn. Trollhättans Pappersbruk var i drift till 1916. I början av 1900-talet avvecklades Önan succesivt i samband med utbyggnaden för Olidans kraftstation.  Vykort från 1908.
TB-060-021.jpg
1691 x 1057 px 14.32 x 8.95 cm 264.00 kb