För förfrågningar rörande bildarkivet, kontakta arkivet@innovatum.se

Questions regarding the picture archive can be directed to arkivet@innovatum.se